سلام
بعد از 2 سال برگشتم که يه سوال بپرسم.
کسي هست که با اين سنسور LIS302DL کار کرده باشه؟ يه شتاب سنج هست .
فقط ميخاستم بدونم چقدر دقيقه يني ميشه اينو روي روبات نصب کرد و شتاب ِ حرکت هاي روبات رو سنجيد؟ ديتاشيت نگفته که پاسخ فرکانسي اين موجود چقدره مثلن حرکتهاي تند رو مي تونه تعقيب کنه يا فقط براي شتاب هاي کند ساخته شده؟