اگر کسی آشنا با موضوع برنامه نویسی IBasic ، HTBasic ، GPIB ، TransEra HTBasic و HP-IB است برای انجام یک پروژه دعوت به همکاری میشود. لطفا پیغام بگذارید یا پی ام بفرستید.