سلام

اگر ممکنه یک ترانزیستور مشابه ztx455 به من معرفی کنید