با سلام

اگر دوستان ترياكي مشابه ACS108 سراغ داره معرفي كند گيت اين ترياك با پالس صفر روشن ميشه و سينك جريان است ضمنا من نميتونم از اپتو ترياك و .. استفاده كنم چون كار تعميراتيه و فقط بايد اونو عوض كنم اين ترياكم پيدا نكردم اگه كسي آدرس داره لطفا بده