سلام
من لیسانسم کنترله
الکترونیک کار میکنم
دیوونه مکانیک هستم

حالا به نظرتون از بین الکترونیک؛ کنترل و مکاترونیک کدوم واسم بهتره؟

خودم مایل به مکاترونیک هستم
ولی اصلا نمیدونم چطوریه؟ چیا میخونیم؟ و...

متشکر میشم راهنمایی بفرمایید