سلام
کسی میدونه چرا رنگ برد بالا آبیه ولی دوتا برد پایین نه؟
رنگ حالت سه بعدی رو که عوض میکنم فقط برد بالایی رنگش عوض میشه و دوتا برد پایین همین رنگی هستن همیشه!