سلام عزیزانم

من به نقشه مدارات فرمان ماشین های قالیبافی نیازشدید مبرم دارم اگه کسی این مرحمت رو بکنه برادری رو در حقم تموم کرده

مرسی :sad: