با عرض سلام و خسته نباشید
ممکنه نام ماژول ارتباطی بین lan و profibus رابا ذکر چند نمونه نام ببرید و در مورد pa اطلااتی در اختیارم قرار بدهید با تشکر