درود بر دوستان

با این که کتاب های انلاین آموزش متلب را خواندم ولی باز در حل پروژه زیر به مشکل برخوردم و نتونستم پروژه را به پایان برسونم . خواهشا دوستان کمکم کنند .
با تشکر از شما

کد:
http://mriahinasab.persiangig.com/Elec2-prj1.pdf
در مورد سوال اولش ، کد زیر را نوشتم :

کد:
Rl=0:1:40000;
vs=10;
Rs=10000;
pw=Rl*vs^2./(RL+Rs).^2;
plot(Rl,pw
);

ولی دو تا مشکل در رابطه با این درخواست دارم :

1- برای پیدا کردن ماکزیمم از طریق معادله و رسیدن به جواب آن (10000)
2- نشان دادن ماکزیمم در نمودار

برای سوال بعدی کد زیر را نوشتم :
کد:
Rl=0:1:40000;
vs=10;
Rs=10000;
pw=Rl*vs^2./(RL+Rs).^2;
plmax=vs^2./4*Rl;
ps=vs^2./2*Rs;
Ra=plmax./ps;
plot(Rl,Ra);
که باید یک منحنی دارای ماکزیمم شود ولی اصلا اینطوری نمیشود و یا خطا میدهد یا خطی با شیب ثابت را نشان میدهد . در مورد اتین سوال نیز لطفا کد یافتن ماکزیمم را نشان دهید .

با تشکر فراوارن
مرسی