آشنایی با دیپلم مکاترونیک

تاریخ تصویب: آذر 1388

مقدمه:
امروزه کمتر محصول صنعتی را می توان یافت که ترکیبی از حوزه های مختلف علمی و مهندسی نباشد. وسایل خانگی، مصرفی، خودرو، ماشینآ*های تولیدی، چاپگرها و اسکنرها و غیره، همگی نمونهآ*هایی از ترکیب حوزه های مختلف مهندسی و به خصوص مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر است. در نتیجه این ترکیب مرزهای شغلی، علمی و حرفه ای جابجا می شوند و تربیت نیروی کار مرتبط و متناسب با این حرفه ها نیز دستخوش تغییرات و نوآوری می گردد. نیروی کار در حوزه حرفه ای مکاترونیک که سطح کارگر ماهر، تکنیسین و مهندسی را شامل می شود.
پیشرفت روزافزون علوم فناوری اطلاعات، الکترونیک، ریز پردازندهآ*ها و سیستم های هوشمند به همراه نیاز به تولید محصولات صنعتی با کیفیت بهتر، هزینه کمتر و زمان تولید کوتاه تر افق جدیدی را در طراحی، ساخت، نگهداری، تعمیرات و اپراتوری محصولات الکترومکانیکی به همراه آورده است. فناوری مکاترونیک که تلفیق هم افزایانه مکانیک، برق و الکترونیک و کامپیوتر است اثرات خود را در محصولات و سیستم های گوناگون نمایان ساخته است و مشاغل و حرف بین رشته ای را بوجود آورده است. این فناوری به قدری فراگیر شده است که نقش آموزش های فنی و حرفه ای را در تربیت نیروی کار مرتبط با آن در سطوح میانی در داخل کشور پررنگ تر نموده است.

برخی از توانمندی های دانش آموختگان رشته مکاترونیک (دوره سه ساله)

* نگهداری و تعمیرات محصولات مکاترونیکی خانگی
* نگهداری سیستم های هیدرولیکی و نیوماتیکی مکاترونیکی
* کاربست شایستگی های محوری در دنیای کار
* نگهداری سیستم های برق و الکترونیکی در سیستم های مکاترونیکی
* تولید قطعات با استفاده از فناوری ساخت وتولید
* نقشه خوانی و تهیه نقشه های فنی سیستم های مکاترونیکی
* ساخت محصولات مکاترونیکی ساده با رویکرد خلاقانه و گروهی
* بکار گیری رویکرد سیستمی در کار با محصولات مکاترونیکی

جدول مشخصات و عناوین دروس رشته « مکاترونیک » شاخه فنی وحرفه ای دوره آموزش متوسطه « زمینه صنعت »

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت