سلام
نمیدونم سوال رو اینجا باید بپرسم یا قسمت دروس دانشگاهی

استاد یه بلوک دیاگرام داده بعد نمیدونم چی رو خواسته!!! oo:
یه جا گفته تبدیل به دیجیتال
یه جا گفته مقایسه گسسنه و پیوسته
یه جا گفته مقایسه سرعتی و قدرتی
منم که سر کلاس نبودم نمیدونم چی به چیه! :eek:

حالامیخوام بدونم کار خودم هست حلش؟(یعنی میتونم زودی یاد بگیرم و حلش کنم؟)
یا صورت درست سوال رو گیر بیارم بذارم اینجا دوستان کمک میکنن؟