سلام من موضوع پروژم دستگاه ثبت ERG.خیلی تو اینترنت گشتم اما نتونستم مدارات داخلی این دستگاه رو پیدا کنم (با ید این دستگاه رو شبیه سازی کنم).
کسی می تونه کمکم کنه؟
فوری........