با سلام
من براي پروژم احتياج به يه فيلتر RLC دارم که تابع انتقال مدار Vo/Vin يه تابع درجه 2 در مخرج و يه تابع درجه يک در صورت باشه.
مهمترين نکته اين مدار که من نتونستم حلش کنم اينه که بايد با تغيير يه مقاومت فقط صفر تابع رو جابجا کنم و با تغيير يه مقاومت ديگه فقط قطب جابجا بشه.
خيلي بهش نياز دارم. لطفا کمکم کنيد