سلام.
من یه سری سوال وزارت نیرو برق قدرت اپلود کردم .
از دوستان کسی تونست حل کنه و جواب هاش رو بزاره.
برا کسایی که ارشد خوندن هم این کار فکر کنم اسون تر باشه .
هر کی میتونه زحمتشو بکشه .
ممنون


http://www.rodfile.com/91ox9owdkgq9/vezarat_niroo.rar.html