ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. #1
  2012/04/03
  تهران
  243
  4

  مشکل در مدار قفل دجیتال با اسمارت کارت

  سلام به دوستان
  من یک مدار قفل دجیتال با اسمارت کارت (محمود حسنی پژو) گرفته ام و مدارشو بسته ام اما بازر یه ریز صدا میکند و سون سگمنت های ان که باید روشن شود روشن نمیشود :angry:


  لینک مدار و توضیحات: http://ir2up.ir/up17/0457bed4fb1.pdf


  کد:
      $regfile = "M16def.dat"
  $crystal = 8000000
  
  '--------------------------- ALIAS
  
  '------------------------- THIS PIN CONNECT TO CARD READER SENSOR
  '------------------------- PIN = 1 WHEN USER INSERT CARD
  
  Sensor Alias Pind.5
  Config Sensor = Input
  Portd.5 = 1
  
  '------------------------- THIS PIN CONNECT TO PUSH BOTTON
  '------------------------- PIN = 0 WHEN USER PUSH THIS BOTTON
  
  Key Alias Pind.6
  Config Key = Input
  Portd.6 = 1
  
  '------------------------ THIS PIN CONNECT TO BUZZER
  
  Buzzer Alias Portd.7
  Config Buzzer = Output
  Portd.7 = 0
  
  '----------------------- THIS PIN CONNECT TO RELAY FOR OPEN THE DOOR
  
  Relay Alias Portc.0
  Config Relay = Output
  Relay = 0
  
  '-------------------- J1 & J2 PINS CONNECT TO JUMPER
  '-------------------- IF J1 CONNECT TO J2 THEN PROGRAM DELETE THE MASTER USER
  
  J1 Alias Portc.1
  Config J1 = Output
  Portc.1 = 0
  
  
  J2 Alias Pinc.2
  Config J2 = Input
  Portc.2 = 1
  
  '------------------- 7-SEG CONNECT TO THIS PORT
  
  7_seg Alias Porta
  Config 7_seg = Output
  
  '------------------- THIS PIN CONNECT TO SMART CARD
  
  Io Alias Pinb.0
  Rst Alias Portb.1
  Clk Alias Portb.2
  Config Io = Input
  Config Rst = Output
  Config Clk = Output
  
  
  '------------------------- DIM
  
  '----
  
  Dim Card_cod(11) As Byte
  Dim Cod_e(30) As Eram Byte
  Dim Cod(30) As Byte
  
  '----
  
  Dim Conter0 As Byte
  Dim Conter1 As Byte
  Dim Conter2 As Byte
  Dim Conter3 As Byte
  Dim Conter4 As Byte
  
  Dim Time1 As Word
  Dim Time2 As Word
  Dim Time3 As Word
  
  Dim Select1 As Bit
  Dim Select2 As Byte
  
  Dim Error As Byte
  Dim Status As Byte
  Dim User_num As Byte
  
  
  '--------------------- LOAD E2PROM DATA
  
  For Conter1 = 1 To 30
  Cod(conter1) = Cod_e(conter1)
  Waitms 10
  Next
  
  '------------------------- PERUSE JUMPER CONNECTION
  '------------------------- IF J1 CONNECT TO J2 SO PROGRAM DELETE THEMASTER USER
  
  J1 = 1
  Waitms 10
  If J2 = 1 Then
   J1 = 0
   Waitms 10
   If J2 = 0 Then
   Cod(1) = 0
   Buzzer = 1
   7_seg = &B01110011
   Waitms 800
   Buzzer = 0
   Waitms 300
   End If
  
  End If
  
  J1 = 0
  
  
  '------------------------ PROGRAM START
  
  Buzzer = 1
  7_seg = 255
  Waitms 100
  7_seg = 0
  Buzzer = 0
  Waitms 300
  7_seg = 255
  Buzzer = 1
  Waitms 100
  '7_seg = 0
  
  Buzzer = 0
  Waitms 500
  
  '------------------------ IF COD(1) <> 1 THEN MASTER USER NOT REGISTERED
  '------------------------ SO NEW MASTER USER SAVE TO RAM
  
   Start_program:
  
  If Cod(1) <> 1 Then
  
  7_seg = &B00110110
  
  Bitwait Sensor , Set
  
  Waitms 100
  
  If Sensor <> 1 Then Goto Start_program
  
  Gosub Read_data
  
  If Error <> 0 Then
   7_seg = &B01001111
   Buzzer = 1
   Waitms 800
   Buzzer = 0
   Wait 1
   Goto Start_program
  
  End If
  
  Gosub Register_new_card
  7_seg = &B01000010
  Buzzer = 1
  Gosub Save_to_eram
  Buzzer = 0
  Waitms 100
  Buzzer = 1
  Waitms 100
  Buzzer = 0
  
  
  Wait 1
  
  
  End If
  
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir ******************* START MAIN PROGRAM LOOP  ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  Do
  '----------------------------------------------- DO
  
  7_seg = 1
  
  For Conter0 = 1 To 11
  
  Waitms 100
  
  
  Shift 7_seg , Left
  If 7_seg > 63 Then 7_seg = 1
  
  If Key = 0 Then
   Incr Time1
  Else
   Time1 = 0
  End If
  
  '--------------------- IF USER INSERTED THE CARD SO GOSUB OPEN_DOOR
  
  If Sensor = 1 Then Gosub Open_door
  
  
  Next
  
  '--------------
  Waitms 100
  7_seg = 0
  Waitms 200
  7_seg = &B10000000
  Waitms 200
  
  '--------------------- IF USER INSERTED THE CARD SO GOSUB OPEN_DOOR
  
  
  If Sensor = 1 Then Gosub Open_door
  
  7_seg = 0
  Waitms 200
  7_seg = &B10000000
  Waitms 200
  7_seg = 0
  
  '------------------- TIME > 3 WHEN USER PUSHED AND HOLD THE BOTTON
  '------------------- SO PROGRAM GO TO MENU
  
  If Time1 > 3 Then Gosub Menu
  
  
  '----------------------------------------------- LOOP
  Loop
  
  '*******************************************************************************
  '**************************          ****************
  '* iseee.ir *************** END OF MAIN PROGRAM AND START SUB ****************
  '**************************          ****************
  '*******************************************************************************
  
  
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir *******************    OPEN DOOR   ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  
  Open_door:
  
  Gosub Read_data
  Gosub Search
  
  If Error = 0 And Status = 5 Then
  
   Relay = 1
   7_seg = &B00110111
   Buzzer = 1
   Waitms 100
   Buzzer = 0
   Waitms 200
   Buzzer = 1
   Waitms 100
   Buzzer = 0
   Waitms 700
   Gosub Diplay_un
   Relay = 0
   Waitms 1500
   7_seg = 0
   Waitms 500
  
  Else
  
   7_seg = &B01001111
   Buzzer = 1
   Waitms 900
   Buzzer = 0
   Wait 2
  End If
  
  
  
  
  
  Return
  
  
  '*******************************************************************************
  '******************             **********
  '* iseee.ir ******* MENU OF PROGRAM FOR REGISTER NEW OR DELETE USER **********
  '******************             **********
  '*******************************************************************************
  
  Menu:
  
  
  7_seg = &B00110110
  Buzzer = 1
  Waitms 300
  Buzzer = 0
  
  Time1 = 0
  
  '-------------------------- INCR TIME1 TO EXIT SUB WHEN TIME OUT
  
  While Time1 < 70
  
   Waitms 100
   Incr Time1
   If Time1 > 50 Then Return
  
   '--------------------- WAIT UNTIL INSERT MASTER CARD
   If Sensor = 1 Then
   Gosub Read_data
   Gosub Search
  
   '----------------------- ONLY MASTER USER ALLOW TO ACCESS
  
   If Error = 0 And Status = 5 And User_num = 1 Then
    Exit While
   Else
    Buzzer = 1
    7_seg = &B01001111
    Waitms 700
    Buzzer = 0
    7_seg = 0
    Return
   End If
  
   '-----------------------
  
   End If
  
   '--------------------
  
  Wend
  
  '------------------------
  
  
  Buzzer = 1
  7_seg = &B01011110
  Waitms 100
  Buzzer = 0
  Waitms 100
  Buzzer = 1
  Waitms 100
  Buzzer = 0
  Waitms 500
  
  
  
  '-------------------------- SELECT1 = 1 ---> REGISTER NEW
  '-------------------------- SELECT1 = 0 ---> DELETE USER
  Select1 = 1
  7_seg = &B01000010
  '--------------------------
  
  Time1 = 0
  Time2 = 0
  
  '-------------------------- INCR TIME1 TO EXIT SUB WHEN TIME OUT
  
  While Time1 < 70
  
  Incr Time1
  
  Waitms 100
  
  If Key = 0 Then
   Time1 = 0
   Incr Time2
  End If
  
  
  '------------------------------ IF KEY=1 AND TIME2 >0 ---> USER PUSHED THE KEY
  '------------------------------ SO PROGRAM CHANGE THE SELECTION
  
  If Time2 > 0 And Time2 < 20 And Key = 1 Then
  Time2 = 0
  Buzzer = 1
  Toggle Select1
  
  '---------------------- DISPLAY r OR d FOR REGISTER OR DELETE USER IN 7-SEG
  
  If Select1 = 1 Then 7_seg = &B01000010
  If Select1 = 0 Then 7_seg = &B01110011
  '---------------------
  Waitms 100
  Buzzer = 0
  End If
  
  
  
  '----------------------- IF TIME2>15 THEN USER PUSHED AND HOLD THE KEY
  '----------------------- SO PROGRAM START THE SELECTED ACTION
  
  If Time2 > 15 Then
   '------------------------------------ SELECT1=1 ---> REGISTER NEW CARD
   If Select1 = 1 Then
  
    7_seg = &B00110110
    Buzzer = 1
    Waitms 200
    Buzzer = 0
  
    '----------------------------
    Time1 = 0
    While Time1 < 70
  
     Waitms 100
     Incr Time1
     If Sensor = 1 Then Exit While
  
  
    Wend
  
    If Time1 > 69 Then Return
  
    '----------------------------
    Waitms 100
  
    Gosub Read_data
    Gosub Search
    '------------------------ IF STATUS=5 THEN CARD ALREADY REGISTERED
    If Status = 5 Then
  
     Buzzer = 1
     '------------- DISPLAY (S) IN 7-SEG
     7_seg = &B01101101
     '-------------
     Waitms 100
     Buzzer = 0
     Waitms 50
     Buzzer = 1
     Waitms 100
     Buzzer = 0
     Waitms 50
     Buzzer = 1
     Waitms 100
     Buzzer = 0
     Waitms 50
     Buzzer = 1
     Waitms 100
     Buzzer = 0
     '--------------
     Waitms 1500
     Return
  
    End If
  
    '-----------------------------------------------------------------
  
    If Error = 0 Then
  
     '-------------- IF USER PUSH KEY SO SAVE NEW CARD COD FOR MASTER USER
  
     If Key = 0 Then
      Waitms 100
      If Key = 0 Then Cod(1) = 0
     End If
     '--------------------------------------------------------------------
      Gosub Register_new_card
  
     '------------------------- IF STATUS=20 SO MEMORY IS FULL
  
     If Status = 20 Then
  
     '------------ DISPLAY (F) IN 7-SEG
      7_seg = &B01000010
     '-------------------
      Buzzer = 1
      Waitms 100
      Buzzer = 0
      Waitms 100
      Buzzer = 1
      Waitms 100
      Buzzer = 0
      Waitms 600
      Gosub Save_to_eram
     Else
     '----------- IF STATUS <> 20 SO NEW CARD REGISTERED SUCCESSFULLY
     '----------- DISPLAY (r) IN 7-SEG
     7_seg = &B01000010
      Buzzer = 1
      Waitms 600
      Buzzer = 0
      Waitms 300
  
  
  
     End If
  
     '-------------------------
  
    Else
     7_seg = &B01001111
     Buzzer = 1
     Waitms 600
     Buzzer = 0
  
    End If
  
   End If
  '------------------------------------ SELECT1=0 ---> DELETE USER
   If Select1 = 0 Then
  
   7_seg = &B01110011
   Buzzer = 1
   Waitms 500
   Buzzer = 0
  
   User_num = 2
   Gosub Diplay_un
   Time1 = 0
   Time2 = 0
  
   '-------------------------- INCR TIME1 TO EXIT SUB WHEN TIME OUT
  
   While Time1 < 70
  
  
    Waitms 100
    Incr Time1
  
    If Key = 0 Then
     Time1 = 0
     Incr Time2
    End If
  
  
    '-------------------------- IF KEY=1 AND TIME2 >0 ---> USER PUSHED THE KEY
    '-------------------------- SO PROGRAM INCR USER NUMBER
  
    If Time2 > 0 And Key = 1 Then
     Time2 = 0
     Buzzer = 1
     Incr User_num
     Waitms 100
     Buzzer = 0
     If User_num > 5 Then User_num = 2
     Gosub Diplay_un
  
    End If
  
    '----------------------- IF TIME2>15 THEN USER PUSHED AND HOLD THE KEY
    '----------------------- SO PROGRAM DELET THE SELECTED USER
  
    If Time2 > 15 Then
  
    Gosub Delete_user
  
     Return
    End If
  
   Wend
   '-------------------------- TIME OUT WHILE END
  
   End If
  
  '-------------------------------------
  
  Wait 1
  Return
  End If
  
  '------------------------
  
  Wend
  
  
  
  Return
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir *******************  DISPLAY NUMBER IN 7-SEG  ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  Diplay_un:
  
  Select Case User_num
  Case 1:
   7_seg = &B00110000
  Case 2:
   7_seg = &B01011011
  Case 3:
   7_seg = &B01111001
  Case 4:
   7_seg = &B01110100
  Case 5:
   7_seg = &B01101101
  End Select
  
  
  Return
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir *******************  DELETE SELECTED USER  ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  Delete_user:
  
  Buzzer = 1
  7_seg = &B01110011
  Wait 1
  7_seg = 0
  Buzzer = 0
  
  Decr User_num
  User_num = User_num * 6
  Incr User_num
  
  Conter2 = User_num + 5
  
  For Conter1 = User_num To Conter2
   Cod(conter1) = 0
  Next
  Gosub Save_to_eram
  
  Return
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir *******************   REGISTER NEW USER  ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  Register_new_card:
  
  '----------------- STATUS = 30 WHEN MEMORY IS FULL
  Status = 30
  '-----------------
  
  For Conter0 = 1 To 30 Step 6
  
   If Cod(conter0) <> 1 Then
    Cod(conter0) = 1
    Incr Conter0
    Conter3 = Conter0 + 4
    Conter4 = 4
  
    For Conter2 = Conter0 To Conter3
  
      Cod(conter2) = Card_cod(conter4)
      Incr Conter4
  
    Next
    '-------------------- STATUS =20 WHEN CARD REGISTER SUCCESSFULLY
    Status = 20
    '--------------------
    Exit For
  
   End If
  Next
  
  Return
  
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir ******************* SEARCH THE CARD ID IN MEMORY ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  Search:
  
  User_num = 0
  For Conter0 = 1 To 25 Step 6
   Incr User_num
  
   Status = 0
  
   If Cod(conter0) = 1 Then
    Conter3 = Conter0 + 5
    Conter4 = 4
    Conter1 = Conter0 + 1
    For Conter2 = Conter1 To Conter3
  
     If Card_cod(conter4) = Cod(conter2) Then Incr Status
     Incr Conter4
    Next
  
   End If
   If Status = 5 Then Exit For
  Next
  
  Return
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir *******************   READ CARD ID   ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  Read_data:
  
  Error = 0
  
  '---------------- RESET THE CARD
  '  _______
  'RST ___|  |___
  '   ___
  'CLK _____| |_____
  
  Set Rst
  Set Clk
  Waitus 50
  Reset Clk
  Reset Rst
  Waitms 5
  
  '-------------- READ CARD DATA
  '
  '  __ __ __
  'CLK __| |__| |__| |__ .....
  
  '  __ __ __ __
  'I/O / \/ \/ \/ .....
  ' __/\__/\__/\__/\__
  '
  '
  
  Conter0 = 1
  For Conter1 = 1 To 10
   For Conter2 = 0 To 7
    Set Clk
    Waitus 10
    Card_cod(conter0).conter2 = Io
    Waitus 20
    Reset Clk
    Waitus 30
   Next
   Incr Conter0
  Next
  
  '----------------------- IF ALL DATA IS 0 OR 255 THEN OCCUR ERROR
  
  If Card_cod(4) = 0 And Card_cod(5) = 0 And Card_cod(6) = 0 And Card_cod(7) = 0 And Card_cod(8) = 0 Then Error = 1
  
  If Card_cod(4) = 255 And Card_cod(5) = 255 And Card_cod(6) = 255 And Card_cod(7) = 255 And Card_cod(8) = 255 Then Error = 1
  
  '------------------------
  
  
  Return
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '* iseee.ir ******************* SAVE RAM DATA TO E2PROM  ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  Save_to_eram:
  
  For Conter4 = 1 To 30
   Cod_e(conter4) = Cod(conter4)
   Waitms 10
  Next
  
  Return
  
  
  '*******************************************************************************
  '******************************         ****************
  '****************************** END OF PROGRAM IN    ****************
  '* iseee.ir ******************* THIS LINE = 800    ****************
  '******************************         ****************
  '*******************************************************************************
  
  End
  
  
  
  'WWW.ISEEE.IR
  'YEAR 2011
  هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
 2. #2
  2012/04/03
  تهران
  243
  4

  پاسخ : مشکل در مدار قفل دجیتال با اسمارت کارت

  کسی نمیدونه مشکل از چیه؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
  فردا باید تحویلش بدم!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry: :cry: :cry:
  هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

 1. ماژول ریدر اسمارت کارت؟
  توسط jaafary1 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2015/04/13, 17:49
 2. اطلاعاتي جامع درباره سيم کارت مدار داخل سيم کارت نحوه کار سيم احتياج داشتم
  توسط ciscosun2010 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/03/16, 14:57
 3. یک مشکل کوچیک در برنامه قفل رمز دجیتال
  توسط parham144 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2012/03/01, 07:00
 4. یه مدار ساده برای کارت خوان کارت سوخت معرفی کنید
  توسط university در انجمن مباحث علمی عمومی
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011/10/17, 22:57
 5. پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 2011/07/02, 08:33

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •