جزوه بررسي سيستم هاي قدرت 1

دست نويس و به زبان انگليسي مي باشد .


لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=697