سلام دوستان
من دو تا مدار آستابل میخوام طراحی کنم که یکی D.c ثابت باشه(50درصد)و فرکانسش تغییر کنه و
مدار دوم فرکانس ثابت باشه(10 khz) ولی D.c متغییر باشه باشه.

مشخصات کامل مدار اول (D.cثابت):
تغذیه ی اپ امپ=+15 و -15

فرکانس خروجی= بین 1 کیلو هرتر تا 10 کیلو هرتز قابل تغییر

D.c=برابر50 در صد

دامنه ی موج مربعی خروجی=5 تا 10 ولت (بعد از مدار آستابل میشه با یه اپ امپ دامنه ی

موج رو به صورت قابل تنظیم قرار داد.

مشخصات کامل مدار دوم (فرکانس ثابت):
D.c=بین 30 تا 70 درصد قابل تغییر

فرکانس =10 کیلو هرتز

دامنه ی ولتاژ خروجی= بین 50 تا 10 ولت