روشی داریم که توی یه تابلو برق که 20 تا کنتور توشه فیوز قبلشو پیدا کنیم؟ یه تابلو داریم که سیم هاش خیلی به هم پیچیده و فشرده ساختنش و باید پایه فیوز بعد کنتور رو عوض کنیم ولی میخاستم قبلش فیوز قبل کنتور رو پیدا کنم و اونو قطع کنم و راحت کارمو بکنم! ولی هر چی فکر میکنم بدونم قطع کردن برق 19 تا خونه دیگه نمیشه فهمید.