سلام

دوستان من دنبال بازویی میگردم که وقتی باز میشه به نهایت طول ممکن (ترجیحا حداقل 6 متر) و وقتی بسته میشه به حداقل طول ممکن برسه

چه نوع بازویی رو پیشنهاد میدید؟