سلام خدمت مهندسین گرامی

من یک برد برای f4 با دوستان طراحی کردم و برنامه روی آن می ریزم ولی برنامه اجرا نمی شود، دلیلش چیست؟

ممنون