با سلام
دوستان اونطورئيكه آقا هادي مي گفتند با اين نرم افزار مي تونيد شما فايل هگز رو به اسمبل تبديل بكنيد البته من الان تو كافي نت دانلود كدم و فرصت تستشو نداشتم
به هر حال اينجا لينك مي دم

Prog-Studio
6meg

http://www.batronix.com/electronic/downloads/assembler.shtml