کسی برنامه قفل در با VHDL رو بلده (وارد کردن رمزی که قبلا انتخاب شده تا سه مرحله در صورتی که تا سه مرحله اشتباه در اومد فغل در LOCK شود ) البته من با شماتیکشو دارم ولی باید VHDLباشه با دو تا پروسس :read: