سلام
EveryCircuit v1.16 – برنامه طراحی و درک مدارهای الکترونیکی (آندروید)
برا من که خیلی جالب بود حتما دانلود کنید
http://www.dl.download0098.com/EveryCircuit-v1.16(DownLoad0098.Com).apk

http://www.download0098.com/every-circuit-application/


رمز فایل : www.download0098.com

منبع : دانلود ۰۰۹۸