سلام هر کی هر مطلب درستی در مورد این خطوط داره به من بده. مرسی از همکاری شما.