سلام
کسي بهترين منابع براي شرکت در آزمون دکتري برق-الکترونيک را مي داند؟
مرسي :nerd: