سلام
در يک مدار به يک مقاومت متغير احتياج دارم که به وسيله ي ميکرو مثلا با pwm تغيير کند اما نميخوام از ولوم ic استفاده کنم . در اصل کار اين مقاومت کنترل فرکانس همراه با يک خازن است
. چيزي که مهمه کنترل دقيق و خطي بودنه . حداقل مقاومت هم 100k هست .