ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

موضوع: ماشین حساب

 1. #1
  2007/03/31
  شیراز
  17
  0

  ماشین حساب

  سلام من می خوام یه ماشین حساب با 8051 بسازم.برای برنامه نویسی کسی می تونه کمکم کنه؟
 2. #2
  2005/06/10
  بابل
  1,808
  40

  پاسخ : ماشین حساب

  نقل قول نوشته اصلی توسط مرتضی.ب.ب
  سلام من می خوام یه ماشین حساب با 8051 بسازم.برای برنامه نویسی کسی می تونه کمکم کنه؟
  سلام.
  این پروژه به زبان اسمبلی هم در سایت هست، یه جستجو بکنید پیدا میکنید
  موفق باشید.
  شأن انسان در ايمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ*ي جهاد فيآ*سبيلآ*الله.
  هجرت، هجرت از سنگينيآ*هاست و جاذبهآ*هايي كه تو را به خاك ميآ*چسباند.
  چكمهآ*هايت را بپوش، رهآ*توشهآ*ات را بردار و هجرت كن.
 3. #3
  2007/12/15
  7
  0

  پاسخ : ماشین حساب

  سلام دوست عزیز این برنامه یک ماشین حساب ساده  ORG 0000H
  JMP MAIN
  ORG 0030H
  ;**************************** BARNAMEYEH ASLI **********************************
  MAIN:clr c
  ;P3.0 connected to RS pin
  ;P3.1 connected to R/W pin
  ;P3.2 connected to E pin
  MOV P2,#0FH ; keyboard
  MOV P1,#00 ; lcd display
  CAll INIT_LCD
  CALL DESING_CHAR


  CLR A
  CLR 01H
  mov a,#38h
  call command
  CALL C_L_lcd
  setb p3.4 ; sine key
  setb p3.5 ; cosine key


  CALL C_L_RAM

  ;------------------------------BARNAMEYEH YAFTAN KELID ---------------------------
  KEY_F:
  CLR A
  mov p2,#0FH
  mov a,p2
  anl a,#00001111b
  cjne a,#00001111b,k1
  CLR A
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  k1:mov r2,#255
  TEK:mov r3,#200
  djnz r3,$
  djnz r2,TEK
  mov a,p2
  anl a,#00001111b
  cjne a,#00001111b,K2
  CLR A
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  K2:mov p2,#01111111b ; row_0
  mov a,p2
  anl a,#00001111b
  cjne a,#00001111b,row0
  mov p2,#10111111b ; row_1
  mov a,p2
  anl a,#00001111b
  cjne a,#00001111b,row1
  mov p2,#11011111b ; row_2
  mov a,p2
  anl a,#00001111b
  cjne a,#00001111b,row2
  mov p2,#11101111b ; row_3
  mov a,p2
  anl a,#00001111b
  cjne a,#00001111b,row3
  CLR A
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  row0:mov dptr,#kcode0
  sjmp find
  row1:mov dptr,#kcode1
  sjmp find
  row2:mov dptr,#kcode2
  sjmp find
  row3:mov dptr,#kcode3
  find:rrc a
  jnc match
  inc dptr
  sjmp find
  match:clr a
  movc a,@a+dptr
  cjne a,#10001100b,OVC
  jnb 01h,K3
  clr 01h
  mov a,#8fh
  call command
  mov a,#' '
  call data_dis
  mov p2,#0fh
  JMP COUN
  K3:call c_L_lcd
  call c_L_RAM
  mov p2,#0fh
  JMP COUN
  OVC:jnb 01h,key1
  mov p2,#0fh
  JMP COUN
  key1:cjne a,#10011110b,key2
  setb 00h
  CLR 02H
  call c_l_lcd
  mov a,#80h
  call command
  mov dptr,#res
  call display
  clr a
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  key2:cjne a,#10111001b,key3
  setb 03h
  setb 02h
  mov a,#8fh
  call command
  mov a,#'+'
  call data_dis ; (+)
  clr a
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  key3:cjne a,#10111111b,key4
  setb 04h
  setb 02h
  mov a,#8fh
  call command
  mov a,#'-'
  call data_dis ; (-)
  clr a
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  key4:cjne a,#10111110b,key5
  setb 06h
  SETB 02H
  mov a,#8fh
  call command
  mov a,#'*'
  call data_dis ; (*)
  clr a
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  key5:cjne a,#10011010b,NU_1
  setb 05h
  setb 02h
  mov a,#8fh
  call command
  mov a,#'/'
  call data_dis ; (%)
  clr a
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  NU_1:jb 02h,NU_2
  mov r2,65h
  mov b,a
  cjne r2,#00,K5
  mov a,#83h
  call command
  MOV 66H,#47H
  jmp go
  K5:
  cjne r2,#08h,go
  mov 65h,r2
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  go:MOV DPTR,#NEMA
  mov r0,66h
  mov a,b
  MOV @R0,A
  movC A,@A+DPTR
  call data_dis
  DEC r0
  mov 66h,r0
  inc 65h
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  NU_2:mov r3,67h
  mov b,a
  cjne r3,#00h,K7
  mov a,#0c3h
  call command
  MOV 68H,#57H
  K6:MOV DPTR,#NEMA
  mov r0,68h
  mov a,b
  mov @r0,a
  MOVC A,@A+DPTR
  call data_dis
  DEC r0
  mov 68h,r0
  inc 67h
  MOV P2,#0FH
  JMP COUN
  K7:cjne r3,#08h,K6
  mov 67h,r3
  MOV P2,#0FH
  COUN:jb p3.4,K8
  setb 07h
  mov a,#80h
  call command
  mov dptr,#sin
  call display ; (s)_ sin
  clr a
  jmp chek
  K8:JB P3.5,chek
  setb 08h
  mov a,#80h
  call command
  mov dptr,#cos
  call display ; (c)_ cos
  clr a
  chek:JNB 00H,BACK ; =
  JB 01H,BACK ; 0v
  JB 03H,JAM ; +
  JB 04H,KAM ; -
  JB 05H,TAG ; %
  JB 06H,ZAR ; *
  JB 07H,SIN_1 ; SIN
  JB 08H,COS_1 ; COS
  BACK:JMP KEY_F
  JAM:CALL ADDER
  JMP KEY_F
  KAM:CALL SUBTRACT
  JMP KEY_F
  TAG:CALL DIVIDE
  JMP KEY_F
  ZAR:CALL MULTIP
  JMP KEY_F
  SIN_1:CALL SINE
  JMP KEY_F
  COS_1:CALL COSINE
  JMP KEY_F
  ;----------------------------------------- BARNAMEYEH JAM ------------------------------
  ADDER:
  CLR 00H
  clr c
  MOV DPTR,#NEMA
  adad:mov r5,#00
  INC 66H
  INC 68H
  mov a,65h
  cjne a,67h,comp
  jmp SAVE
  comp:JNC SAVE
  mov r2,67h
  MOV 30H,R2
  mov r3,#00
  jmp START1
  SAVE:mov r2,65h
  MOV 30H,R2
  mov r3,#00
  START1:clr a
  clr c
  mov r0,66h
  mov r1,68h
  mov a,@r0
  add a,@r1
  da a
  add a,r5
  da a
  inc r3
  inc r1
  mov 68h,r1
  mov r4,a
  anl a,#0fh
  mov @r0,a
  inc r0
  mov 66h,r0
  mov a,r4
  anl a,#0f0h
  cjne a,#00,CARRY
  mov r5,#00
  jmp LOOP
  CARRY:mov r5,#01
  LOOP:djnz r2,START1
  mov a,r5
  cjne r5,#00,CARRY2
  DEC R0
  jmp DIS
  CARRY2:mov @r0,a
  inc r3
  cjne r3,#09,DIS
  dec r3
  dec 66H
  mov a,#8fh
  call command
  mov a,#'E'
  call data_dis
  setb 01h
  DIS:jnb 04h,adad1
  ret
  adad1:mov a,#86h
  call command
  LOOP2:mov a,@r0
  movc a,@a+dptr
  call data_dis
  dec r0
  djnz r3,LOOP2
  INC R0
  MOV 66H,R0
  DEC 66H
  MOV A,30H
  MOV 65H,A
  clr 03h
  SETB 02H
  clr c
  mov 68h,#57h
  mov 67h,#00
  mov r4,#16
  mov r0,#50h
  dada3:mov @r0,#00
  inc r0
  djnz r4,dada3
  ret
  ;---------------------------------------BARNAMEYEH TAFRIG--------------------------
  SUBTRACT:
  clr c
  CLR 00H
  MOV DPTR,#NEMA
  jnb 0bh,ssu
  call adad
  jmp su51
  ssu:CLR 0BH
  INC 66H
  INC 68H
  MOV A,65H
  mov 70h,a
  CJNE A,67H,COMP2
  MOV R2,65H
  MOV A,66H
  ADD A,65H
  dec A
  MOV R0,A
  MOV A,68H
  ADD A,67H
  dec A
  MOV R1,A
  COMP3:MOV A,@R0
  CLR C
  SUBB A,@R1
  JNC COMP4
  INT0ON:MOV A,68H
  XCH A,66H
  XCH A,68H
  SETB 0BH
  JMP START_1
  COMP4:CJNE A,#00,START_0
  DEC R0
  DEC R1
  DJNZ R2,COMP3
  MOV a,#86h
  call command
  mov a,#'1'
  call data_dis
  JMP SU8
  START_0:mov r2,65h
  jmp START_1
  COMP2:jnc START_0
  mov r2,67h
  jmp SU2
  START_1:mov r3,#00
  CLR C
  su1:mov r0,66h
  mov r1,68h
  jnb 0ah,su2
  mov a,@R1
  INC A
  mov @r1,a
  SU2:mov a,@r0
  CLR C
  subb a,@r1
  jnc su3
  cpl a
  INC A
  CLR C
  mov @R1,a
  mov a,#0ah
  subb a,@R1
  mov @r0,a
  SETB 0AH
  jmp su4
  su3:mov @r0,a
  clr 0AH
  su4:inc r0
  CLR C
  CLR A
  mov 66h,r0
  inc r1
  mov 68h,r1
  inc r3
  djnz r2,su1
  JNB 05H,SU5
  RET
  SU5:jnb 07h,su51
  ret
  su51:MOV a,#87h
  call command
  DEC 66H
  MOV R0,66H
  MOV B,R3
  SU6:MOV A,@R0
  MOVC A,@A+DPTR
  call data_dis
  DEC R0
  DJNZ R3,SU6
  JNB 0BH,SU8
  MOV a,#86h
  call command
  mov a,#'-'
  call data_dis
  MOV R3,B
  MOV R0,66H
  MOV R1,#47H
  SU7:MOV A,@R0
  MOV @R1,A
  DEC R1
  DEC R0
  DJNZ R3,SU7
  SU8:INC R0
  MOV 66H,R0
  DEC 66H
  mov 65h,70h
  mov 70h,#00
  MOV 67H,#00
  mov 68h,#57h
  mov r4,#16
  mov r0,#50h
  suus3:mov @r0,#00
  inc r0
  djnz r4,suus3
  SETB 02H
  CLR 04H
  CLR C
  RET
 4. #4
  2007/07/23
  تهران
  1,197
  20

  پاسخ : ماشین حساب

  ببین وحید جان خودت بشینی بنویسی بهتره.

  خودت شروع کن هرجا به مشکل خوردی تو انجمن بگو کمکت میکنن.
  www.icesi.ir
 5. #5
  2006/10/30
  تهران
  144
  5

  پاسخ : ماشین حساب

  نقل قول نوشته اصلی توسط میلاد موسوی
  ببین وحید جان خودت بشینی بنویسی بهتره.

  خودت شروع کن هرجا به مشکل خوردی تو انجمن بگو کمکت میکنن.
  :applause: :applause: :applause: :job: :job:
  دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
  گفتم ای عشق من از چیز دگر می​ترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
  من به گوش تو سخن​های نهان خواهم گفت سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
  قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
  مولانا
 6. #6
  2007/09/11
  همدان
  266
  2

  پاسخ : ماشین حساب

  سلام

  اینم یه پروژه ماشین حساب نسبتاً پیشرفته.

  برنامه نویسشیش اصلاً به من ربطی نداره و من اینو از تو اینترنت پیدا کردم. در ضمن فایل پروتئوس هم داره و از هر نظر مطمین باشین که کار میکنه.
  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
 7. #7
  2009/03/03
  32
  0

  پاسخ : ماشین حساب

  من یه برنامه ی ماشین حساب می خوام با bascame
  فقط چهار عمل اصلی انجام بده
  ممنون
 8. #8
  2007/11/29
  1,746
  32

  پاسخ : ماشین حساب

  نقل قول نوشته اصلی توسط سارا گل
  من یه برنامه ی ماشین حساب می خوام با bascame
  فقط چهار عمل اصلی انجام بده
  ممنون
  سلام
  اینجا در بحث 8051 است و شما این پروژه را با Avr می خواهید لطفا اونجا مطرح کنید.
  در ضمن این پروژه فکر می کنم در قسمت پروژه های Avr است می تونید یک سرچی بزنید.

  ممنون
 9. #9
  2007/02/18
  مشهد
  2,573
  338

  پاسخ : ماشین حساب

  بیسکام 8051 هم برای برنامه نویسی وجود داره
  شما از کجا متوجه شدید اونو با AVR میخواد انجام بده
  اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9

موضوعات مشابه

 1. ماشین حساب
  توسط hosseinip در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2015/05/22, 00:24
 2. ماشین حساب
  توسط v_kh در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2015/05/01, 23:55
 3. ماشین حساب
  توسط ram90 در انجمن مباحث علمی عمومی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/04/21, 23:37
 4. ماشین حساب با avr
  توسط mn6500 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2010/03/31, 23:39

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •