گزارش كار آزمايشگاه ميكروپروسسورZ80

فهرست آزمايش ها:
آزمايش1:وارد كردن برنامه
آزمايش2:تصميم گيري
آزمايش3:حلقه ها ي تاخير
آزمايش4:استفاده از پروپ لاجيكي
آزمايش5:موتور
آزمايش6:ماسك كردن بيت و تست آن
آزمايش7:جمع كردن داده هاي ورودي
آزمايش8:رويداد شمار
آزمايش9:فراخواندن زير برنامه
آزمايش10:توليد شكل موج
آزمايش11:روند هائي با تغيير متغيير
آزمايش12:روند هاي شرطي
آزمايش13:اسكان كردن صفحه كليد
آزمايش14:مالتي پلكسينگ نمايشگرها
آزمايش15: مبدل آنالوگ به ديجيتال

اسكن شده و داراي كيفيت خوبي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=644