سلام من اشتباه به MAMCR و MAMTIM مقدار دهی کردم دیگه میکروم پروگرام نمی شه. خواهشا کمک کنید نگید که فاتحش خوندس. از j-link هم استفاده می کنم. :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: