سلام
دوستان کسی یه مدار برای راه اندازی و درایو کردن irfp260 با فرکانس تقریبا 10khz لازم دارم کسی هست کمک کنه؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟