سلام
یک دونه SD سلیکون پاور4 گیگ دارم و با مثال خود کیل به خوبی میشه فایل ها رو دید و دستکاریشون کرد.
اما من وقتی خودم میام جداگانه فایل ها مربوطه رو به پروژه الحاق میکنم و file_config رو هم برای memory card انتخاب میکنم ، مموری initial هم میشه ولی اصلا نمیتونم روی فایل های مموری بخونم و بنوسیم.(ارتباطم به صورت spi است و درایورش رو هم به پروژه اضافه کردم )
میکرو استفاده شده هم stm32f103rbt6 هست
کد:
 #include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
#include <RTL.h>      
#include "hw_config.h"
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>     
#include <ctype.h>     
#include <string.h> 
#include <delay.h>


char text2[]="menu1";
u8 x;
void tst_fputs (void);
                           
int main(void)
{ 
  
 LED_Configuration();
 Delay_Init();
 LCD_Init();  


 do{}
 while(finit () != 0);
 Delay_ms(10);                 

                
 while (1)   
  {
  LCD_Clear(RED);
  LCD_Clear(WHITE);
   Delay_ms(1000);  
   tst_fputs();

  }  
}  


//
void tst_fputs (void) {
 FILE *fout;

 fout = fopen ("Test.txt","w");
 if (fout != NULL) {
 fputs("This is an example for fputs.\n", fout);
 fclose (fout);
 }
 else{
 LCD_ShowString(20, 20,"Error",BLACK, WHITE);
  Delay_ms(1000);
 };

}
//
فایل پروژه رو هم واسه دانلود گذاشتم
http://uploadkon.ir/?file=flah-fs.zip

از وقتی که میگذارید ممنونم