سلام دوستان
چرا اینقدر قیمت لاجیک آنالیزر ها در مقایسه با اسکوپ گرونه؟
مگه اونا چه امکاناتی دارند که اسکوپ نداره
تازه اسکوپ آنالوگه و لاجیک آنالیزر دیجیتال. پس اسکوپ میتونه جای لاجیک آنالیزرو بگیره
درسته؟