سلام
کسي از دوستان نمونه سوال مربوط به درس عايقآ*ها و فشار قوي و همچنين طراحي پستآ*هاي فشار قوي و نيز طراحي خطوط هوايي انتقال انرژي رو براي آزمون استخدامي وزارت نيرو رو داره ؟ :angry: