جزوه الكترونيك 1

استاد مربوطه: مهندس كاشي
تهيه كننده: حامد مظاهري

سرفصل ها:
1- مدارهاي ديودي
الف) مدارهاي برشگر
ب) مدارهاي كلمپ
ج) مدار چند برتبر كننده ي ولتاژ
د)مدار هاي يكسو ساز

2- ترانزيستور
الف)معرفي ترانزيستورهاي npnوpnp
ب) بررسي حالت هاي مختلف تقويت كننده
ج)دارلينگتون
د)FET
ه)MOSFET

جزوه اسكن شده و داراي كيفيت بسيار عالي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=691