سلام
برخي شرکتها مثل اتمل چيپ هاي FPGA که درون انها ميکرو هم هست توليد مي کنند. کسي ميدونه تو ايران از اين چيپ ها گير مياد يا نه؟
با تشکر