سلام . . .
دوستان من دنبال کتابخانه IC SG3524 میگردم.
برای شماتیک اورکد . . . خیلی جاها گشتم پیداش نکردم.
برای پروژه پایانیمه . . . کسی میتونه کمکم منه ؟!!
این IC " PWM switching regulator هستش.
:nerd: