سلام

از دوستان کسي سوالات سيگنال ارشد مهندسي پزشکي وزارت بهداشت با جوابش رو داره؟

ممنونم