سلام.
ببخشید کسی میتونه چند تا الی سی دی که کنترلر های زیر روشون هست رو معرفی کنه ؟
· Samsung KS0108
· S-MOS Systems SED1520
· Epson SED1335
· Epson S1D13700
· Toshiba T6963C
· Philips PCD8544.