سوالی داشتم اگه کسی می دونه پاسخ بده
دوس دارم با کمی بحث نتیجه برا خودم معلوم بشه
چرا در NMOS به پایه گیت ولتاژ مثبت میشه اعمال کرد ولی در NJFET نمیشه ؟
البته دلیل عدم بسته شدن کانال رو می دونم اما برام ملموس نیست
با تشکر از همه