با سلام کسی در رابطه با اثرات سلف و خازن در مدارهای غیر خطی چیزی میدونه ؟ لطفا پاسخ دقیق بدید. با تشکر فراوان