با سلام میخواستم بدونم روش شناسایی کد های بر روی انواع آی سی ها به چه شکل است ؟
اگر آی سی ای در بازار وجود نداشت برای انتخاب آی سی مشابه مبنای ما باید چه باشد ، جریان ولتاژ قابل تحمل و نامی ؟
بعد اینکه میخواستم بدونم مفهوم و منظور اعداد و حروف های روی آی سی ها چیست و چه منظوری را میرساند ؟
در ضمن بنده یک شناخت ابتدایی نسبت به این موضوع دارم برای درک بیشتر مطلب دنبال راه کارم و میخواستمن بدونم آیا کسی کتابی در این باب میشناسد که بتوانم از اینترنت تهیه کنم ؟ با تشکر