یه مقاله فارسی که خودم نوشتم در مورد فضای حالت در متلب


http://bme.parsaspace.com/bioemm/books/up1/State%20Space%20modeling%20in%20Matlab.pdf


اینم تاپیکش

http://bioemm.com/forum/index.php/topic,1292.msg3081/topicseen.html#msg3081

منبع : www.bioemm.com