آسيمو ربات انسان نماي قرن بيست*ويكم

شركت هوندا موتور در راستاي ساخت رباتهاي انسان نما بدنبال ساخت رباتي بود كه بتواند در كنار انسانها زندگي كند و فعاليت اجتماعي داشته باشد. در سال 2000 اولين محصول اين پروژه (ASIMO) متولد شد. ASIMO مخفف كلمات Advanced Step in Innovative Mobility مي*باشد. اندازه ربات طوري انتخاب شد تا بتواند آزادانه در محيط زندگي انساني فعاليت داشته باشد و مردم بتوانند به راحتي با آن ارتباط برقرار كنند. اين اندازه (120سانتيمتر) به ربات امكان مي*دهد بتواند كليد برق را روشن و خاموش كند، درب را بازو بسته كند و كنار ميزكار معمولي قادر به كار باشد. چشمان آسيمو در سطحي قرار دارد كه روبروي چشمان يك فرد بزرگسال هنگام نشستن روي صندلي قرار گيرد.وزن اين ربات كه در مدل*هاي اوليه 160 سانتيمتري 130 كيلوگرم بود در مدل 120 سانتيمتري به 54 كيلوگرم كاهش يافت. قرار است مدل بعدي آسيمو بتواند باسرعت 2.7كيلومتر در ساعت راه برود (سرعت مدل فعلي 2.5كيلومتر در ساعت است). اندازه ربات در عين حفظ وزن به 130 سانتيمتر ارتقا يابد.قابليتها

1- چرخش دست

نمودار ميزان چرخش دستهاي آسيمو در شكل روبرو نشان داده شده است كه شباهت زيادي يه دست انسان داردآسيمو مي*تواند به خوبي راه برود و با استفاده از فناوري جديد بكار رفته در اين ربات، آسيمو قادر است در هر لحظه حركت بعدي خود را پيش بيني نمايد و مركز جرم خود را جهت حفظ تعادل پايدار جابجا كند.3- آزادي حركت

عدد آزادي حركت بيانگر شيوه*هاي مختلفي است كه بخشي از يك سازه مي*تواند حركت كند. آسيمو كلاً 34 درجه آزادي حركت دارد. سر آسيمو دو درجه آزادي حركت دارد. آسيمو مي*تواند سر خود را به بالا و پايين حركت دهد يا آنرا بچرخاند. هر بازوي آن پنج درجه آزادي حركت دارد. شانه آسيمو سه درجه، مچ و آرنج يك درجه و دست آن يك درجه آزادي حركت دارد. پاهاي اين ربات شش درجه آزادي حركت دارند كه كمك زيادي به راه رفتن آن مي*كند.آسيمو ويژگيهاي زيادي دارد و گروه تحقيق و توسعه اين ربات همچنان در حال افزودن كاركردها و ويژگيهاي تازه به اين ربات مي*باشند.

آسيمو با استفاده از حسگرهاي مختلف خود مي*تواند شناخت مناسبي از محيط كسب نمايد. حسگرهاي بينايي در سر (دوربين)، سطح زمين(كف پا)، تشخيص فشار( دست و انگشتان) ماوراء صوت و يك سامانه تعامل از راه دور (IC Tele-interaction Communication Card ) ابزاري پيشرفته براي كسب اين شناخت فراهم مي*كند. سامانه تعامل از راه دور يك كارت ارتباطي است كه به آسيمو كمك مي*كند مكان شخص دارنده كارت را در هر نقطه*اي پيرامون ربات راحت*تر پيدا كند. آسيمو مي*تواند اشيا را با دست بردارد. اين ربات مي*تواند در نقش يك خدمتكار از ميهمانان پذيرايي كند. در يك ساختمان ارباب رجوع را تا اتاق موردنظر همراهي كند. به افراد خوش*آمد بگويد. چراغها را خاموش و روشن كند. دوشاخه دستگاهها را از پريز جداكند . از پله*ها بالا برود و... يكي از بديع*ترين ويژگيهاي اين ربات هوشمندي آن در تعامل با افراد است. بطوريكه با بهره*گيري ازفناوري بيومتريك قادر به تشخيص افراد و صحبت كردن با آنهاست. بيومتريك فناوري شناسايي هويت افراد از روي مشخصه*هاي فيزيولوژيكي يا رفتاري آنها مانند چهره، صدا، اثرانگشت و...)بطوريكه پس از هربار آشنايي با يك انسان و عكس برداري از چهره و نمونه*برداري از صداي وي مي*تواد در ديدار بعدي وي را شناسايي كرده اسمش را خطاب كند و با وي گفتگو نمايد. آسيمو قادر است 50 جمله از قبيل صدا كردن آسيمو، سلام و احوال پرسي و چندين سوال مختلف به زبان ژاپني را پاسخ دهد. همچنين مي*تواند 30 فرمان حركتي به زبان ژاپني را اجرا نمايد.


منابع : http://www.honda-robots.com
و www.nurc.ir