سلام
من تقريبا ميدونم FPGA چيه اما بقيه رو نميدونم ميخواستم کمکم کنيد تا آشنا بشم و اينکه چطوري ميتونم باهاشون کار کنم تو يه جايي هم ديدم که ميتونيم واسه FPGA تو Altium designer برنامه بنويسيم . پروگرامر هاشون چطوريه چيکار ميشه باهاشون کرد؟