بچه ها کسي کتابخونه ترانزيستور CMOS تکنولوژي 90nm رو داره؟ چه براي ADS و چه Cadance؟ لطفاً اگه در اين زمينه اطلاعات مناسبي داريد ،دريغ نکنيد :nice: