تو قسمتي از کتاب کنترل ديجيتال اوگاتا خونده بودم که گفته بود
کنترلر آنالوگ به دلايلي شرايط پياده سازي در سيستم هاي فيزيکي رو نداره ولي کنترلر آنالوگ اين شرايط رو دارن
سوال من اينه چه دليلي وجود داره که کنترلر هاي ديجيتال اين خاصيت رو دارن؟