معرفی:

Hoser یک ربات سیار خودکار با یک تفنگ آبآ*پاش با موتور on board است. این ربات برای پیدا کردن فرد در اطراف حرکت میآ*کند و موانع را دور میآ*زند و پس از یافتن فرد، با تفنگ آبآ*پاش خود به او شلیک میآ*کند. ظاهراً این اولین ربات سیار خودکار با تفنگ آبآ*پاش آ*است.

این ربات در می 1989 برای یک کلاس آموزشی در MIT تکمیل شد.شرح:

گرچه این ربات اسباب بازی است اما به واسطه RadioShackساخته شدهآ*است و حدود 15 اینچ طول، 9 اینچ عرض ودر حالت ایستاده 15 اینچ ارتفاع دارد.

مغز Hoser یک میکروکنترلر 6811 که با اسمبلی برنامهآ*ریزی شده میآ*باشد. همچنین از یک حلقه 8 تایی سنسورIR برای تشخیص موانع استفاده میآ*کند.

ربات برای تشخیص افراد از 2 سنسورPyroelectric که روی سر ربات نصب شده و عقب و جلو را در جستجوی فرد پیمایش میآ*کند، استفاده میآ*کند.

هنگامیآ*که سنسور فرد را تشخیص میآ*دهد، ربات بازوی خود را بلند کرده و بدن خود را به سمت فرد میآ*چرخاند. سپس از سنسور دوم نصب شده روی بازوی دارای تفنگ آبآ*پاش، برای تشخیص هدف استفاده میآ*کند. وقتی سنسور شروع بهآ* کار میآ*کند، ربات تفنگ آبآ*پاش خود را روشن میآ*کند و آن را با عقب و جلو کردن در جهت هدف تنظیم میآ*کند.توضیح عکس : قطعات بازوی Hoser. لنز Pyro سفید در مرکز تصویر قابل رؤیت است. سر لوله آبآ*پاش همان ناحیه سفیدی است که در بالا ذکر شد. سر لوله توسط مجرایی در سمت راست تفنگ آبآ*پاش، روی بازو نصب شدهآ*است.توضیح عکس : قطعات سر Hoser لنز Pyro سفید نصب شده در بالایServo سیاه قابل رؤیت است. Hoser بسیار جالب است. کودکان دوست دارند این ربات به دنبال آنآ*ها بگرددو به محض شلیک ربات فرار کنند.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد و ساختار Hoser به http://www.cs.cmu.edu/~chuck/hoserpg/hospapr.html مراجعه نمایید.

منبع : www.nurc.ir