سلام. کسی تجربه کار با سنسورهای تراز inclinometer الکترونیکی (آنالوگ یا دیجیتال) که با اسم شیب سنج هم شناخته میشن رو داره منو راهنمایی کنه!
محل خرید سنسور صنعتی با دقت 0.05 درجه و احتمالا راه اندازیشون