سلام
دستگاه harmonic analyzer چي هست ؟ براي چه کاري به درد مي خوره ؟ مربوط به کدوم گرايش برقه ؟ لطفا توضيح بديد ؟