اين فيلم ها رو دانلود کنيد و نگاه کنيد
استادش کيارش بازرگان که الان هم توي آمريکا هست
http://maktabkhooneh.org/course?course=bazargan466